Evrim teorisi maymunla değil de, kurtla, kaplanla, aslanla nesep iddia etseydi bu kadar karşı çıkmazdık. Bunlar dururken maymunla akrabalık. İnsanlık ne zor.

[4Cümle]