İnsanın cehaletiyle övünmesine pek rastlamazsınız. Matematik cahilleri dışında. Hakikate giden kral yolunu bulduğunu ve bunun matematiksiz olduğunu iddia eder mesela. Matematiğe giden kral yolu olmadığını unutarak.