Bir şey bilmediğini öğrenmek için çok şey öğrenmek ve bunların hemen tamamının hiçbir işe yaramadığını da öğrenecek ferasete sahip olmak gerekir. Bildiğini düşünen, bildiğinden ötesini göremez. Bilgi eskir, kaybolur, önemini kaybeder, anlamsızlaşır. Bilmediğini öğrenen ise daima yenidir.