Yazar bize derdini anlatmak için hikaye kullanıyormuş. Safsata. Hikaye bize ulaşmak için yazarı kullanır. Yazan ve yazılan ne kadar dolaşık.

[4Cümle]