Her kararı kendi vermeye kalkan kararsız kalacak. Her kararı Allah'a bırakanın insaniyeti kalkacak. Verdiği kararları kendi veren, veremediğini Allah'a bırakan kazanacak. İnsan kendi hakkını kendine, Allah'ın hakkını Allah'a teslim edince varlığı bulur.

[4Cümle]