Virgül 30 Mart

Başkaları için bir şey yapmak istiyorsan, onları düzeltmeye çalışmak yerine kendini düzelt. Bu onlara da daha faydalı olacaktır.

Bunu nerede okuduğumu hatırlamıyorum, tam ifade böyle olmayabilir: İnsanların başkalarının iyiliği için başkalarını düzeltmeye çalışması... Öğretmenlik. Akıl verme. Nasihat.. Pek sonuç verdiğini görmedim, 17 yaşındaki kardeşimi düzeltmeye çalıştım bir ara, daha çok …

| 1 Dakika

Virgül 30 Mart

Ne yapacağımı düşünerek hiçbir şey yapmamayı becerebiliyorum. Düşünmek yapmaya bir bağışıklık sağlıyor.

Herhangi bir şeyden uzak kalmak birkaç hafta kadar iyi geliyor ama sonra onun yerine beni darlayan başka şeyler buluyorum. Temel itki aynı olmalı, buradaki sorunu bulmam lazım.

Belki de sorun yoktur gerçi, bu hayatın bir parçasıdır. Twitter iptilası …

| 1 Dakika

Virgül 29 Mart #2

Mustafa Kutlu'nun Ya Tahammül Ya Sefer'ini okudum. Tanıdık geldi, belki daha önce de okumuşumdur. Bilmediğim tipler değil, hala yaşayan, dava kelimesini bütün fiillerin sebebi gibi görmeye meyyal insanlardan, basit zenginlik ve imtihan karşısında yıkılıp giden tipler üretmek.

Bizim derdimiz bu mu, yoksa kendimizi aslında tarihin olağan akışı içinde şahit …

| 3 Dakika

Virgül 29 Mart

Artık bir İslamcı değilim, belki 20 yıldır böyle sayılmam. Tabii ki, insan kendisinde hatıra bırakan fikirlere sadece fikir olarak bakamıyor. Bununla beraber bazı hayallerin artık sadece bir hatıra olduğunu da kabul etmek gerek.

Gördüğüm, öğrendiğim şu oldu: Hayatı öğrenip, fikirlerinizi bunun üzerine bina ederseniz, bir ölçüde fikirlerinizin de anlamı var …

| 3 Dakika

Pendul 14500

Mantıklı insanların mantıklı tanrısı. Her şeyi bilimle izah eden insanların ona uygun yaşayan tanrısı, zencilerin tanrısı zenci, tacirlerin tanrısı tacir, savaşçıların tanrısı savaşçıdır diyen Emerson gibi, bilimsel insanların bilimsel tanrısı.

Edebiyatçıların, edebiyatçı tanrısına nazaran daha iyi değil mi? Uzun uzun hikayeler ve meseller anlatıp, bize mezmurlar okuyan tanrıdan?

Bilmem. Emin …

| 4 Dakika

Virgül 26 Mart [İrade ve Küll]

Individuals do not act so as to maximize utilities described in independently-existing functions. They confront genuine choices, and the sequence of decisions taken may be conceptualized, ex post (after the choices), in terms of “as if” functions that are maximized. But these “as if” functions are, themselves, generated in the …

| 5 Dakika

Virgül 25 Mart

"You can know the name of a bird in all the languages of the world, but when you're finished, you'll know absolutely nothing whatever about the bird... So let's look at the bird and see what it's doing - that's what counts. I learned very early the difference between knowing the …

| 1 Dakika

Virgül 24 Mart

You don't elect politicians to commit crimes; you elect politicians to make your crimes legal. - Matt Taibbi

Politikacıları suç işlesin diye seçmezsiniz, işlediğiniz suçları yasal hale getirsinler diye seçersiniz. -- Matt Taibbi

Suçun nesnel/objektif bir tarifi olmadığı belli, bir kaplanın avını yakalaması suç değil çünkü hayat kuralları bunu icap ettiriyor …

| 2 Dakika

Virgül 23 Mart #2

Modern zamanda dervişlik nasıl olur? Dünyayı ne kadar bırakabiliriz? Dünyayı bırakmanın dünyaya veya bize bir faydası olur mu? Dünya yerine kendimize hayaller, vehimler, komplo teorileri, insanların gerçekte nasıl olduğuna dair hikayeler koysak, bu bizi hikmete yaklaştırır mı?

Bizim büyük çaresizliğimiz modern bir dervişliğin, hem bu toplum içinde bir fonksiyon icra …

| 2 Dakika

Virgül 23 Mart

Şurada Faziletin Ticarileşmesi (The Merchandising of Virtue) diye bir yazı var.

It is immoral to be in opposition of the market system and not live (like the Unabomber) in a hut isolated from it

But there is worse:

It is even more, much more immoral to claim virtue without fully …

| 4 Dakika