date: 2014-11-23 02:18:14 +0200

Bu ülkede insanların birbirini birşeycilikle suçlaması bitmez. Bunda bir mantık aranması gerekmediğini öğrendim.

Amerikancılık diyelim: Ergenekon gibi Gladio-vari yapılanmaların, Soğuk Savaş döneminin Amerikancıları olduğunu söyleyebilirsiniz. Amerika'da Özel Harp eğitimi almış Türkeş'in Amerikancı olduğunu söyleyebilirsiniz. Amerika bugün dünyanın dümenindedir diyen Gülen'in Amerikancı olduğunu söyleyebilirsiniz. 2003'te Amerikanın savaşına yardım etmeye niyetlenen Erdoğan'ın Amerikancı olduğunu söyleyebilirsiniz. Gidip Amerika'da bir takım toplantılar yaptıktan sonra İstanbul'a Sarıgül'ü, Ankara'ya Yavaş'ı aday gösteren Kılıçdaroğlu'nun Amerikancı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu memlekette herkesin Amerikancı olduğunu söyleyebilirsiniz, fazla kızıl durduğundan Amerikancıya benzemeyenlerin de, provokasyon vs. ile Amerika'ya hizmet ettiğini ve bu sebeple gerçekte Amerika'nın adamı olduğunu söyleyebilirsiniz.

Amerikan hegemonyasının gücünün adamı olmayı bu derece kolaylaştırmasından anlayabiliyoruz. Dostumuz da, düşmanımız da Amerikancı olabildiğine göre, ondan kaçış yok demektir.

Bizde Amerikancılık daha da kolay, çünkü Amerika'nın ne demek olduğunu bilmiyoruz. (Son zamanlarda aynı şekilde İrancılık da kolaylaşmış sanırım.) Dünya düzenine muhalif duracak insanlar değiliz, Amerika'nın ne demek olduğunu bilmediğimiz için, onun karşısında durmanın, Amerikan karşıtı olmanın ne demek olduğunu da bilmiyoruz. Kendini Amerikanın muhalifi sananlar da, tembel oldukları ve tanımadıkları siyasi düzene ancak ezberden muhalif durabildikleri için kayda değer değil. Amerika'nın dostu olmama ihtimalimiz yok, çünkü böyle bir fikrin altını dolduracak kadar fikren çalışkan değiliz. Bize DPT'yi kurun, devletçilik yapın dediğinde de, KİT'leri satın, liberal olun dediğinde de hayır diyecek fikrimiz, dur diyecek gücümüz yoktu.

Bu da gelip, zihnen bir müstemlekede yaşayanların, kendilerini bağımsız saymalarının ne kadar tuhaf olduğuna varıyor. Amerika'nın buyurduğunun ötesinde bir hayat tarzımız, bir ekonomimiz olamayınca, en önemli savaşımız falanca yeraltı kaynağını ondan izinsiz satmak mertebesinde kalıyor. Neticede dünya düzeninde Birleşik Devletlerin bir kuluyuz ve en iyi ihtimalle ona kötü bir kul olabiliyoruz.

Ancak cehaletimizin iyi tarafı da şu: Biz aslında Amerikancı değiliz, icabetimiz bildiğimizden, inandığımızdan değil sadece başka bir yol göremediğimizden. Dahası Amerika'nın Tanrı değil, Allah değil, kendi sorunlarıyla boğuşmak zorunda olan bir devlet olduğunu düşününce, o kadar korkmaya ve birbirimizi suçlamaya da gerek yok. Yapmamız gereken Amerika'nın hastalıklarına düçarmışız gibi deva aramak, bir gün çöktüğünde, kimse Amerikancı olmak istemediğinde, o ilaçlar bizi kurtarsın diye.


Putin'in Anti-Amerikancılığı hakkında <http://www.newyorker.com/magazine/2014/08/11/watching-eclipse>__ okurken, aslen istihbaratçı ve fikren zayıf bir adamın nasıl Amerika muhalifi olmak zorunda kaldığını gördüm. Rusya ile biz farklıyız, onların dünyaya bizim kadar eyvallahı yok, ancak buna rağmen Amerika'nın karşısına muhafazakarlık ve milliyetçilik dışında fikir çıkaramıyor olmaları mağlubiyet işareti.

Amerikancılık konusundaki asıl derdimiz bu. Amerika (veya Batı) belli fikirler üzerine inşa edilmiş. Şahsen bu fikirlerin aslî vazifelerinin reklam olduğunu düşünüyorum, yani, ne özgürlük, ne demokrasi, ne bireycilik, ne şeffaflık pazarlandığı kadar önemli işlevler görmüyor ve onların da bunlardan vazgeçivermeleri çok kolay. Bununla beraber Doğuluların bunların karşısına sadece milliyetçilik ve bizim ülkemiz diğer her yerden farklıdır laflarından başka cephane bulamayışı çok kötü.

Değerlere karşı değerler bulmalısın. Global kapitalizme yerelde savaşılmaz ve elinden gelen sadece biz farklıyız, kültürümüz, tarihimiz, bilmemneyimiz farklı demekse, zaten, söyleyecek lafımız yok demeye geliyor. Bizdeki Amerikan karşıtlığı veya Batı düşmanlığı da en fazla bu renkte. Bizim diğer tüm milletlerden ayrı sebeplerimiz olduğunu düşünen, Amerika'nın asıl gücünün farksız ve sömürülebilir olduğumuzu bilmesinden kaynaklandığını kaçırırsınız. Özel değiliz, istisna değiliz, bunlara inandıkça dünyayı anlamak ve Amerikanın gerçek muhalifi olmaktan uzak düşüyoruz.

[Siyasetgede]