Gördüğüm insanların pek çoğunun dünyayı kurtarmak adına fikirleri var. Dünyayı kurtarmak, tabii ki, üzerindeki insanları kurtarmak.

Neden bazılarının bu konuda başarılı olduğunu düşünürken farkettim: Kim kurtarmaya çalıştığına daha yakın bir hayat yaşıyorsa, o daha başarılı oluyor. Teorik konuşmanın etkisi bir yere kadar. İnsanların çoğu ne söylediğini dinlemiyor, daha doğrusu dinlemesi için senin iyi bir insan olmak gerekiyor ve bunu göstermek için onların yanında bulunman gerek.

Neden İslamcı denen bir partinin hükümet olabildiğini ve diğerlerinin maddi ölçülerde (en azından geçmişte) daha avantajlı olmalarına rağmen bunu yapamadıklarını da böyle açıklayabiliriz. Türkiye'nin sosyalistleri de, Kemalistleri de kurtarmaya çalıştıkları yığınlara uzak yaşayan insanlar, İslamcı denenlerse çok daha yakın. Televizyondan (veya Internetten) çok doğru sözler söylemenin, eğer insanlar bu sözlere önem vermiyorsa bir şeyleri değiştirmesi zor.