date: 2014-11-23 02:18:14 +0200

Başbakan'ın üç çocuk diskurunun altındaki etkenlerden biri Türklerin nüfusu azalıyor tesbiti olmalı. Kimin ne şekilde hesapladığını bilmediğim 2.21 diye bir sayı var, bir toplumun hayatına devamı için gerekli minimum çocuk sayısı diyorlar, 2.21'in altına düşünce toplum nalları dikiyormuş.

Bir toplumun yaşamasının nüfusa ne kadar bağlı olduğunu bir kenara bırakalım. Şimdiki Türklerin yüz sene önceki Türklere göre ne kadar Türk, ne kadar gayrıtürk olduğunu da boşverelim. Diyelim ki, tamam, evlenmeyenleri falan hesaba katınca, her nesilde 2 kişiden 2.21 kişi üretmezsek Türkler yok olur.

Bu sayının böyle sabit bir sayı olması biraz tuhaf değil mi? Nihayetinde Türklerin bir toplum olarak varolup olmayacakları sadece kendi nüfuslarına değil, diğer toplumların nüfuslarına göre de farkeder. Eğer diğer toplumların nüfusu tavşan gibi nesilde 3 katına çıkıyor, yani 2 kişiden 6 kişi doğuyor ama Türklerin nüfusu efendi efendi sabit kalıyorsa mesela, doğum oranının 2.21 olması Türklerin yaşamasını sağlamaz. Nüfusları nisbi olarak azalıyor demektir. Yok Türkler nesilde 2 kişiden 1.5 kişi üretiyor, diğer toplumlarda bu sayı 1 civarında gerçekleşiyorsa, Türklerin nüfusu nisbi olarak artıyor demektir. Kısacası mesele Türklerin ne kadar hızla ürediğinden çok, diğerlerinin ne kadar hızla ürediğinden geçiyor.

Eh, peki diğerleri ne alemde? Endüstrileşmiş toplumların hepsi Türklerle benzer oranlarda büyüyor. Nüfusun arttığı ülkeler Afganistan gibi kadınların herhangi bir ekonomik faaliyetinin olamadığı ülkeler. Kadın eğitim görüp, ekonomik hayata katıldığında, bir yandan da nüfus artışına yardımcı olamıyor. Yani eğer nüfus konusunda çok endişeliyseniz, yapabileceğiniz şey kadının okumasına, çalışmasına engel olmak ve sadece çocuk doğurmasına teşvik etmek. Bunu yapmak Türkiye de, başka yerlerde de mümkün değil. Bu kriterler Kürtler için de, Araplar için de, Ruslar için de geçerli. O sebeple ya biz azınlık kalırsak korkusu da pek gerçekçi değil.

Dünya nüfusunun artışı on milyar civarında duracak, Türkiye nüfusu da yüz milyon civarında bulunacak. Belki o zamana kadar Türkler, bir toplumun yaşamasının nüfusuna değil, birbiri arasındaki bağlara ve yaşattığı değerlere bağlı olduğunu, 2000 senedir çoğunluk olmamış Yahudilerin yaşıtı oldukları Mısır gibi, Babil gibi nüfusu çok toplumlardan daha uzun yaşadıklarını farkedecek.