Politik konuları fazla ciddiye alan insanların, kendi etrafında dönmek gibi bir hususiyetleri vardır. Mensubiyetlerini daha ciddiye aldıkça, daha hızlı dönerler ve bu dönüşün toplumu ilerleteceğini sanırlar.

Toprakla, yani toplumun değerleriyle, anlayışıyla teması ne kadar azalırsa, bir insanın dönüştürücülük ve ilerleticilik vasfı o kadar kaybolur. Kendi etrafında dönen insanların bir noktadan sonra tüm bu değerlerden uzaklaşıp, patinaj yapmaya başlaması bundan.

Bizatihi kötü olduğunu iddia edemem, ben de bir çok konuda patinaj yaptığımı hissediyorum. Bununla beraber kendime bir dünyayı değiştiricilik vasfı atfetmiyorum, gücüm en fazla kendimi değiştirmeye yeter. Onu bile becerebildiğimi sanmıyorum.

Patinaj insanların ben bu kadar hızlı dönerken, toplum neden yerine sayıyor? diye soranlarına bir cevap. Topluma bir faydası olacak insanın, bastığı toprak ve taşıdığı toplum arasındaki teması kaybetmemesi beklenir.

[Siyasetgede]