Organizasyonların amacı insanlara tek başlarına yapamayacaklarını yaptırmak. Buna ahlaksızlık da dahil. Normalde yapmayacağı işleri insanlar mensubu oldukları çete için yapar.

Bu da organizasyon dediğimizin bir organizma olduğunun delili. Biyolojik organizmanın hücrelerinin tek tek bekasından veya mutluluğundan sorumlu olmaması gibi, sosyolojik organizmalar da insanların tek tek ne olduğunu umursamaz. Hücrelerin değeri organizmanın işine yaramasıyla ölçülür.

Ahlak da böyle biraz. Amacı sosyolojik hücrelerin organizmaya faydalı olmasını sağlamak. Sosyal stabilite lehine gelişmiş olması, insanlardan başı sonu belli makul hayatlar beklemesinin sebebi de bu. İnsanların arasındaki ilişki biçimleri eğer organizma lehine teşkil edilmezse organizma yaşayamaz. Evlilik kurumu olmazsa erkekler devamlı bir kadın mücadelesine girişir, kadınların stabil bir hayatı olmayacağı için çocuklar yeterince büyümeden ortada kalır. Bu da organizmanın büyümesine ve gelişmesine engel. Organizmanın lehine olduğu için sıkıcı kurumları yaşatıyoruz, kendi tekil benliğimizin lehine olduğu için değil. Ahlaksızlık dediğimiz de organizmanın avukatlığı.

Ancak bu da şöyle bir meseleyi getiriyor. Organizma dediğimiz de neticede fiktif bir mesele. Belki de organizmadan önce ahlak ve evlilik vardı, belki de dürbüne tersinden bakıyorsun?

Sanmıyorum çünkü organizma lehine olduğu zaman tüm kadim ahlaki kurumlar erimeye başladı. Evliliğe burun kıvırıyoruz çünkü dünya çok kalabalıklaştı. Televizyonun girdiği ülkelerin hepsinde nüfus düşmeye başlıyor. İnsanlar zenginleştikçe daha az çocuk yapıyorlar çünkü sosyolojik organizmanın nüfusa değil, güce ihtiyacı var. Sosyolojik organizmamız artık daha başka dünyalara gözünü dikmiş durumda. Kolektif şuurumuz yıldızlarda yer bakıyor.

Sebep ve sonuç arasındaki ilişkiyi onun için organizmadan başlatıyorum. Onun lehine olduğu zaman mülkiyet icat oldu, onun lehine olduğu zaman da kaybolacak. Evlilik bir stabilite getirdi, sonra tek eşli evlilik daha büyük stabilite getirdi, eğer hiç evlilik daha stabil hayatlara sebep olursa, evlenmek ahlaksızlık sayılacak. Eskiden homoseksüellik ahlaksızlıktı, şimdi homoseksüeli dışlamak ahlaksızlık. İnsanın hücre olarak en efektif kullanıldığı düzen neyse, organizma senden benden enerjiyi en çok nasıl ediniyorsa, dünyanın düzeni de oraya gidiyor.

Sonunda insana ihtiyacı kalmazsa insandan da kurtulacak. Bir noktada yapay zekadan mürekkep bir sosyolojik organizma olmayı tercih edeceğini tahmin ediyorum. O zaman biz de bu milyonlarca yıllık ve o zamanın mirasını ve arızalarını taşıyan zihnimizle beraber kaybolup gideceğiz.