Ayağın nereye basıyor ve elinde ne var?

Gözlüğün kaç numara ve nereye bakıyorsun?

Kur'an-ı Kerim'i mi ciddiye alırsınız, Harari'nin kitabını mı? Harari'nin kitabı mı, Nutuk mu? Nutuk mu, Sagan'ın Cosmos'u mu? Sagan mı, Platon mu? Hangisini ciddiye alırsınız?

İnsan bir yere basar ve elindekini de ancak o şekilde inceleyebilir. Nezdinde takdir kazanmak istediğiniz değerler vardır, ey iman edenler denildiğinde mi size seslenildiğini hissedersiniz, bu yüzyılın aydınlık insanları denildiğinde mi?

Bu noktada pazarlık yoktur. İki kitaba bakıp, ikisinin de doğru olduğunu söyleyemezsiniz. İkisi de doğrudur demek için, bunlardan farklı üçüncü bir kitaba iman etmiş olmak gerekir.

Örneğin Kur'an-ı Kerim'de bilime aykırı ifadeler var diyen birine şu tefsirde bunlar açıklanıyor demek için, o tefsire hem Kur'an'dan hem bilimden fazla güvenmek gerekir.

O nedenle insanlar hem şu kitaba hem bu kitaba inanabilir. Hem Allah'ın yerleri ve gökleri altı günde yarattığına, hem de kainatın 14 milyar yıl yaşında olduğuna inanabilir, çünkü üçüncü kitap, ayetteki gün kelimesinin devir anlamına geldiğini söylemiştir ve onlar bu üçüncü kitaba, diğer iki kitaptan fazla itibar eder.

Çoğu insan için bu üçüncü kitap aslında günlük hayatta edindikleri bilgilerdir. Dertleri Kur'an veya bilim değildir, hayatlarını mümkün mertebe iyi yaşamaya çalışırlar ve Kur'an da, bilim de, felsefe de, edebiyat da bu iyi yaşama kitabı çerçevesinde anlam kazanır. İyi yaşama kitabı çevreden edinilir ve felsefi çelişkileri çözmek için yokmuş gibi yap veya bir hikmeti vardır stratejilerini sunar. Henüz iyi yaşama kitabı edinmemiş ve yazılı bilgiye gereğinden fazla önem veren gençler sorar. Bilim insanın da evrimleştiğini söylüyor, din ise Allah'ın benzersiz şekilde yarattığını, bunlardan hangisi doğru?

Bunlardan hangisi doğru?

[Virgüller] #inanmak #kitap #insan #yaşamak #doğruluk #Kuranı-Kerim