Bir örgüt kuruyor olsan önce neye karar verirsin?

Birincisi, kadın erkek ilişkileri. Grup içinde cinsellik ne kadar rahat, ne kadar kolay?

İkinci mesele, para nereden geliyor? Paranın nasıl edinileceğini belirlemeden herhangi bir örgütün etkili olması mümkün değil.

Üçüncü mesele ise ideoloji. Bu aslında ürün farklılaştırması babında, asıl mesele iktidarı yıkıp, iktidar olmak ama bunun için insanlara bir sebep sunmanız, bir ideoloji anlatmanız gerek. Ölümün ötesine geçen bir ideoloji.

İnsanlar sanıyorlar ki, örgütlerin asıl etkisi ideolojilerinin keskinliğinden ileri geliyor, hayır. Örgütlerin etkinliği ilk iki unsuru nasıl belirlediklerinden ortaya çıkıyor. Günümüzde kadınlara erişimin kısıtlı olduğu bir örgütün, mensup bulması zor. Bir şekilde, ya devrim nikahı ile ya teaddüd-ü zevcat ile veya başka şekillerde normun dışına çıkmak gerekiyor.

Normun dışına çıkılan ikinci konu da paranın nereden geleceği. Normal ticari yollardan bir örgüt inşa etmek imkansız, çünkü yıkmaya çalıştığınız sistem zaten sizi belli bir yere konumlandırmak için vergi topluyor ve zapt-u rapt altına alıyor. Eğer legal yoldan etkili olmaya çalışıyorsanız, ortalamanın dışına fazla çıkamazsınız. Bu durumda izin verilmeyen şeylerin ticareti gerek. Ancak bu şekilde örgütün savaş için harcanabilir parası oluyor.

Bu ikisi doğru olmadığında, doğru fikir ile amaca ulaşmak mümkün değil. İnsanların fikirle aralarındaki münasebet, aslında yaşadıkları hayata beyazlatıcı dökmek anlamında mevcut. Kimse fikrin hayata geçmesiyle veya gerçekten yaşamasıyla ilgilenmiyor, fikir iktidar edinmek için bir araç ve örgüt işleyişindeki iktidar ilişkilerini izah etmek için de fikre ihtiyaç var. İnsanlara biz bu işi ne olursa olsun kendimiz iktidar olmak için yapıyoruz ve asıl araçlarımız da kadın ve para diyecek değilsiniz, onlara dünyevi veya uhrevi cennet vaadinde bulunmanız lazım.

Bu da herhangi bir fikir olabilir, kendinizi uzaylılarla iletişim içinde gösterebilirsiniz, geçmiş bir uygarlığın torunu veya gelecekten gelmiş biri gibi gösterebilirsiniz veya dünyayı kurtarmak için mülkiyeti/teknolojiyi/ şehir(li)leri/köy(lü)leri/Almanları/Aborjinleri/Müslümanları/ateistleri/masonları vs. yok etmek gerektiğini ileri sürebilirsiniz. Bir şekilde kendinize bağladığınız ve sattığınız ürünün en orijinal hâli siz olduğunuz sürece alıcınız olacaktır.

Bu konularda fazla mı cynic kalıyorum, bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla bu ilk iki konuda orijinal olmayan bir örgütün, fikriyle etkili olacağına inanacak kadar genç değilim artık.

[Virgüller] #örgüt #cinsellik #para #ideoloji #fikir #kadınlar