Educated in 1860 was educated Today educated is starting to be overeducated & brainwashed, just like overfed, overprotected, & overmedicated.

1860'larda tahsilli, tahsilliydi. Bugün ise tahsilli, aşırı-tahsilli ve beyni yıkanmış olmaya başlıyor, aşırı-beslenmiş, aşırı-korunmuş ve aşırı-tedavi edilmiş gibi.

Nassim Nicholas Taleb

Aşırı eğitilmiş, dünyayı eğitimden, sınavdan, ödevden ibaret gören biri herhalde. Eğitimli bu eğitimini bir kurumun parçası olarak aldığından, hayatını bir kurumun gölgesinde geçirmeyi en makbul yol görüyor. Akademi bu, gerçeğin sadece kurumsal aidiyetler vasıtasıyla ele alındığı bir yer.

İnsanın gerçek ve hakikatle doğrudan muhatap olabileceğine inanması zaten zor. Onun bu gerçek yolunda elinden tutulması gerekiyor, diller öğrenmesi, yordam öğrenmesi, kitap nasıl okunur, nasıl düşünülür, nasıl makale yazılır, nasıl kitap basılır, tez nasıl doldurulur öğrenmesi gerekiyor. Bunların hepsinin bir eğitimi var. Bunların hepsi birilerinden öğreniliyor.

O birileri de tabii sadece bunları öğretmiyor. Gerçek denen şey birçok yerde hakikatin tersi, gerçekle ancak elinden tutularak tanıştırılırsın, hakikatle doğrudan muhatap olman gerekir. Ayakkabılarını çıkar, burası mukaddes Tuva Vadisi'dir.

Eğitim seni gerçeğe yaklaştırdıkça hakikatten uzaklaştırır. Ayakkabının tabanları kalınlaşır, Allah'ın arzını daha az hissedersin. Ayakkabının cilasına hakikat hissinden daha çok dikkat etmen gerekir. Aşırı-tahsillinin zihninde hakikatin yeri yoktur, onun derdi kendi bildiklerini, kurumsal bilgiyi zincirin bir sonraki halkasına aktarmaktır.

Bizim zamanımız bu kurumların ve onların ürettiği bilginin her yere yayıldığı bir dönem. Artık bilginin ne işe yaradığını sormak anlamsız, bunu bilmek sana ne kazandırdı? diyemiyorsun. Faydasız ilimden Allah'a sığınmak mümkün değil, fayda artık bilginin bir sıfatı değil. Bilgi kutsal çünkü, kurumsal bilgi zaten tek caiz olanı.

Bu aşırı-tahsille beraber hakikate karşı körlük, hayatla başa çıkma beceriksizliği, yalnız kalma korkusu, statü bağımlılığı, sosyal sınıf bağnazlığı ve sair hastalıklar da hız kazanıyor. Kurumsal bilginin kuşatmadığı hiçbir şeyi ciddiye almayan skolastikler. Tüm dünya bu kırılgan ve kendini idame ettirmekten başka bir gayesi olmayan kurumsal bilginin esiri. Hakikatle doğrudan muhatap olma cesaretini yok etmek için el ele.

Özgürlüğümüz gidiyor. İnsan olmayı, nefes almayı, hakikatle ayakkabısız yürümeyi unutuyoruz.

[Virgüller] #tahsil #hakikat #gerçek #eğitim #bilgi #özgürlük #Nassim-Nicholas-Taleb