date: 2014-11-23 02:18:14 +0200

Marcus Tullius Cicero üstadın da dediği gibi yazacak bir şeyin yoksa, yaz ve bunu söyle.

Kendini anlatmak için önemli bir şeyler bekleyenlere okutmalı bunu.