• Yaptıklarının hepsi bir yere ait olmak için.
  • Kendini nereye ait görmek istiyorsun?
  • Aradığın aidiyet nerede?
 • En zor mesele, en büyük yalnızlık bir aidiyetsizlik hissi.
  • Burası benim değil, ben buraya ait değilim.
   • Dünyanın geneli için de bunu söyleyebilirsin, bir takım yurtlar için de.
   • Geziyorum onun için, ayaktayım, müteyakkız.
  • Dertler dertsizlikten değil, dertler yurtsuzluktan. Aidiyet hissinin körelmesinden. İnsanların derdinin senin derdin olmaktan çıkmasından. Maymun zihnin nerelerde geziyor, neden oturamıyor, sen kimsin?
   • Dağ olmaya çalışan çadır.
 • Bu hissin, aidiyetsizliğin artık normal gelmeye başladığını farkettim. Zoraki yürütülen aidiyetler. Kırmaktan korktuğum için taşıdığım kristal avizeler.
  • Bırakıp kaçamayacak kadar korkaksın.