Bu memleketin gerçek ekonomik sistemi nedir? Liberal midir? Sosyalist midir?

Bu memleketin gerçek ekonomik sistemi devlet ve çakıldakları diye özetlenebilir. Buna muhtemelen korporatizm diyorlar ama bizdeki biraz daha liberal havasında. Öğrenilmiş korporatizm de olabilir. Herkesin yerini bildiği ve kimsenin kimseyle fazla rekabete girmediği, zaten herkesin aynı vatan için çalıştığı tarzda bir korporatizm.

Görünüşte liberal ama gerçekte değil çünkü eğer sınırlarınızı aşmak isterseniz çelme takanların başında devlet gelir. Devlet güvenilir bir adalet cihazına sahip değildir ve ekonomik aktörlerin belirlenmiş sınırları aşmasına izin vermez. Sınırlarını aşarsan daha önce uygulanmamış kurallar senin için uygulanmaya başlanır ve hatta bazen yeni kurallar üretilir.

Bunun sebebi de tabii devletin en önemli aktör kalmak istemesi. Devlet onunla yarışma ihtimali bulunan bir ikinci güce izin vermez.

[Demzen] #devlet #kapitalizm #güç #mülkiyet #korporatizm #korporasyonizm