Bir faydası yok ama tecrübe olur.

Bunu her şeye söyleyebilirsin. Neticede dünyaya bir tecrübe edinmek için geliyoruz: Varoluş tecrübesi. Yaptıklarının da dünyada önemli bir etkisi yok gibi görünüyor, tek başına Filistin'i kurtaramaz, çevre felaketlerini durduramaz, insanları iyileştiremezsin. En iyi ihtimalle etrafındaki üç beş kişiye bir faydan vardır. Bunun da bu milyarlarca insanın ekseriyetle kasıtsız bozduğu dünyada önemli bir fark yaratması zor.

Ne için yaşıyoruz o zaman? İnsanın bu zamandaki en büyük derdi kendini bu kudretli alemin karşısında toz zerresi gibi hissetmesi. Etkin yok, faydan yok, dünyanın ilgisini çekmiyorsun, insanların hepsi başka tarafa bakıyor, ne için yaşıyorsun?

Tecrübe bunun cevabı. Öğreniyoruz. Bize bilmediğimizi öğreten rabbin adını okuyor ve öğreniyoruz.

[Demzen] #tecrübe #anlam #yaşam #fayda #etki #öğrenme