Fetöcü bir istihbarat hesabı vardı, bazı tweetlerini halkımızın hayretle paylaştığı, daha önce bahsetmiştim. E~ bugün o hesabın cinli olduğuna inanıyorum dedi. Rusya'daki karışıklıktan konuşuyorduk. 15.7 / 23.6 yazıyormuş. 2016'da bu tweetler.

Cinler geleceği bilebilir mi? Hiç cin görüp de sormadım bu konuyu geleceğin içinde yaşayanlarca kesinlikle bilinebilir olduğuna inanmıyorum. Cin de olsa, Fetöcü de, başka cinsten bir okült de olsa --geleceği bilecek olan zihin, bizim ufak zihinlerimiz değil, kainatın zihni olabilir.

Kainatın zihni: Benim zihnimdeki onlarca ses gibi, milyarlarca sesle düşünen ve bunların hepsini ortak bir kadere bağlayan tek bir zihin. Bu seslerin bazısının kendi sesine imanı o kadar kuvvetli ki, nihayetinde o ses ortak zihnin sesine dönüşüyor. Kader bu. Elinde mi? Değil. Elinde değil mi? Değil.

Kaderin nihai tayininin elinde olmayışı sorumsuzluk demek değil. Geçmişe bakıp ben zaten ne yapabilirdim ki demek de, şunu şunu yapabilirdim demek de kadere dahil. Ders almak da, almamak da, sorumluluk almak da, almamak da, ceza vermek de, vermemek de. Özgür iradeye inanmak da kadere dahil, adalete inanmak da, adalete uygun davranmaya çalışmak da.

Kaderden anladığım özgür irade dediğimiz konunun, o iradenin içindeyken anlaşılmasının imkansızlığı. Ne kadarının kader, ne kadarının kendi iraden olduğunu bilemezsin. Özgür irade denen şeyi sana veren de kader, irade ettiğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyen de o. İradeye inanmak, inanmamak, inanmak ama inanmadığını söylemek, inandığını söylemek ama inanmamak... Hepsi kadere dahil.

Geleceği bilebilir misin, bu durumda kaderini bilebilir misin anlamına geliyor. Yaşamadan bilebilir misin? Yarın ne düşüneceğini, başına ne geleceğini bilebilir misin? Bir şeyi bilmek için her şeyi bilmenin gerektiği kainatta hayatla ilgili mutlak iradesi kendisinde olmayan bir zihnin bir şeyi bilmesinin ancak kainatın zihninin kendi kendine ilhamı mahiyetinde olacağını düşünebiliriz. İlhamın da ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu bilecek de yine biz değiliz.

[Demzen]