Arabayı yıkamaya bıraktım. 210 lira olmuş. Bunun normali nedir bilmiyorum. Başka arabalar da vardı, sanırım çok uçuk bir fiyat değildir. Fiyatlar artık böyle oldu. Her gün takip etmiyorsanız hangi ürün ne kadar ediyor bir fikriniz olmuyor.

Devletimiz böyle uygun gördü. Pandemiden sonra piyasa donup kalmasın diye enflasyonu körüklediler. Enflasyonun körüklenmeye de ihtiyacı yoktu gerçi. Fiyat takip etmek tam zamanlı bir işe dönüştü.

Kimin parasını kullanıyorsan onun kölesisin. Graeber'in Borç: ilk 5000 yıl kitabında söylediği. Para temelde bir borçlanma aracı. Para sana verilen bir kredi ve o krediyle harcama yapıp değer üretince, borcunu ödemiş oluyorsun. Parayı üreten de kredi faizi olarak vergi almış oluyor. Klasik para kavramının tersyüz edilmiş hali.

Kimin parasını kullanıyorsan onun kölesisin. Türk parasını kullanmak emek istemeye başlayınca, insanın Türklüğün kölesi olmaktan çıkacağı aşikar. Paranın en önemli özelliği stabil olması. Telefon alırken kaç dolar ettiğini hesap etmek zorunda kalmanın, peynir alırken kaç ekmek ettiğini hesap etmekten farkı yok. Fiyatlar stabil durmayacaksa paranın ne lüzumu var?

[Demzen]