İnsanın kendini tanıması bir ömür sürüyor. Şartlar değiştiğinde ne kadar değişiyorsun? İnançların, düşüncelerin, iraden, arzuların şartlara ne kadar bağlı? Paran olmadığı için kendini güvende hissetmiyordun, paran olunca ne yapacaksın? Statün değişince ne yapacaksın? Etrafındaki insanlar değişince zevklerin ne kadar değişecek? Ben dediğinin ne kadarı sensin, ne kadarı çevreden edinilmiş bir takım inançlar? Ne kadarına itiraz edebilirsin? Ne kadar güçlüsün?

Hayatı anlamaya kendisinden başlayan insan, şartları düşünemiyor. Ben birkaç bilinmezli denklem, özünde bir ben olsa da bunu farklı insanlara, farklı durumlarda, farklı şekilde ifade edersin.

Değişmek dedikleri de bu. Şartlar değişince benliğin verdiği cevaplar da değişiyor. İmkan değiştikçe, arzular değişiyor, çevrendeki sorular değişince, iman ettiklerin değişiyor. Sen değişmem sanıyorsun, değiştiğinin farkında olmadan değişiyorsun.

Kendini bilen rabbini bildi çünkü rabbinin o beni şartlar eliyle nasıl evirip çevirebileceğini bildi.

[Demzen]