Kalbi kırıkları kim bilir? Diğer kalbi kırıklar. Bakışlarından anlarsın. Kelimelerindeki nakışlarından. Nefes aldığı yerden. Gözünün daldığı yerden.

[Demzen]