1

İnsanların medeniyet kurması için organizasyon kurması gerek, organizasyon da öyle veya böyle hiyerarşi anlamına geliyor. bu hiyerarşiyi nasıl belirlediğiniz siyasi fikriniz oluyor.

İslami bir toplumda hiyerarşi takva iledir.

Liberal bir toplumda hiyerarşiyi zenginlik ve işini iyi yapmak belirler.

Komünist bir toplum yükselmek için doktrine inanmayı şart koşar.

Bunların artıları ve eksileri var mı diyeceksin? Bizim doktrin, onların doktrininden daha iyi mi diyeceksin? Biz daha adaletli davranıyoruz mu diyeceksin?

Herkesin adaleti kendi doktrinine göre. İslam'ın adaleti gayrimüslimle müslümanın şahitliğini bir tutmuyor, Kapitalist işsiz birinin evsiz kalmasının adalet olduğuna inanıyor, Sosyalist için bir insanın fiilleriyle temel ihtiyaçlarının karşılanması arasında bir bağ kurmak adalete aykırı.

Hiyerarşiye sadakat herkese lazım.

Kurallarının daha net, daha yeknesak ve daha içeriksiz olduğu oyunları daha çok seviyorum. Go bu sebeple Satrançtan daha güzel geliyor, tek tip taş ve basit kurallar.

Liberalizm'in kuralları da basit, diğerlerine nazaran ve bu sebeple olacak, daha esnek, daha kolay şekle giriyor ve milletten millete daha kolay sirayet ediyor. Sosyalizm'i her milletin bahçesinde, onun değerleriyle yeniden yetiştirmeniz lazım ama Liberallik virüs gibi, oradan oraya hemen geçiyor.

2

After all, how could the mind know what color the light was going to be when it got to the other side? It means that what appears in consciousness is a story about what happened, and it doesn’t appear until after the event is over with. -- The Mind Illuminated

Bir test yapıyorlar, ekranın solunda bir kırmızı top görüyorsunuz, sonra sağında bir yeşil top. Beynimiz bunu top orta noktada renk değiştirmiş gibi algılıyor. Soldan kırmızı bir top giriyor, ortada yeşile dönüşüp sağdan çıkıyor.

Soru şu: Eğer zihnimiz olayları olduğu anda algılıyorsa, ortada gördüğü topun hangi renge dönüşeceğini nereden biliyor? Gerçek dediğimiz solda bir yeşil topun varlığı ama zihnimizin bunu hikayeleştirmesinde daha sağa geçmeden bu top yeşile dönüşüyor. Henüz ortaya çıkmadan.

Yani ya zihnimiz top daha ortaya çıkmadan önce onun ne renk olacağını biliyor veya zihnimiz tüm olaydan sonra uygun bir hikaye yazıyor. Diğer bazı deneyler de ikincisi yönünde, insanlar önce kolunu kaldırıp, sonra kolunu kaldırmayı düşünüyor.

Özgür iradeyi buyurun buradan yakın.

Zihin gürültüsünü keşfettikçe, insanın düşüncem ve iradem dediği şeylerin büyük ölçüde bir anlatı olduğunu, en iyi ihtimalle kendi kendimize anlattığımız bir hikaye olduğunu görüyorsunuz. Gerçek ve hakikatle ilgilenen biri için kendi zihni aslında en yanıltıcı şeytan ve ne yazık ki ondan başka araç da bilmiyoruz.

3

A few years ago, I read the first half Graham's Intelligent Investor, a classic in stock market investing. I got bored then and didn't finish the book. Recently I have found a video summarizing the book.

The first thing I've noticed in the book and his student Warren Buffett and Charlie Munger's narrative is that keeping emotions at bay is of utmost importance for an investor. Mr. Market has one the most fluctuating personalities a person can have and you are warned that his actions may be completely irrational.

Basically a stock is an ownership interest about a business. When you buy a certain stock, you must be aware of the basic business scheme of the issuer and doing just buy and sell puts you at the whim of Mr. Market and he's certainly not a good partner. If you want to beat Mr Market, you need to have a good strategy independent of him.

If you're mostly interested in passive investment (like me) he gives several advice: You need to diversify, not keep all your eggs in a single basket. Prefer large corporations that are conservatively financed. It should pay dividends yearly and shouldn't have cash flow complications.

[Yeni Yazılar]