Hiyerarşilerin güçlenmesinin en önemli etkeni artan iletişim imkanları. Eski zamanlarda iletişim sadece kişiden kişiye, doğrudan mümkün olduğu için insanların organize olma imkanı sınırlıydı. Yazı, gazete, televizyon, internet geliştikçe iletişim ve organizasyon biçimleri de değişti. Medeniyetin köy kasaba şehir ülke dünya ölçeğinde büyümesinin sebebi bu.

O sebeple eskiden var olan hiyerarşiler yeni çıkan iletişim imkânlarının oluşturduğu hiyerarşilerle mücadele halindedir.

Eski hiyerarşiler aile, aşiret ve millet ise, yeni hiyerarşiler modern ordu, bürokrasi, şirketler ve dijital sosyal ağlar. Sonra gelen daha geniş, daha büyük hiyerarşiler, insanların içinde bulundukları hiyerarşileri kırmayı hedefliyor.

Bizdeki ve sair yerlerdeki kültür devrimleri böyle.