Öğle namazını kılarken, gözüm karşıda rüzgardan sallanan ağaca takıldı: Allah enerjidir.

Enerji yerlerin ve göklerin nurudur.

Ezeli ve ebedidir, ölüyü diriltir, diriyi öldürür, yağmuru yağdırır, güneşi açtırır, rüzgarı estirir, kuşu uçuran ve gemileri yüzdüren odur: Enerji.

İnsan mavi bir enerji denizi, kainatın enerjisi, benim enerjim, biriz.

O hem herşeyi kuşatan bir rahmet, hem iyiyi kötüden ayıran bir rahmettir.

Enerjiye dua edebilir misin? Qigong. Biz enerjiye dua etmiyoruz, enerjinin de rabbine dua ediyoruz.