Kainat zihnin gölgesidir.

Gölge üç unsurdan mürekkep. Işık lazım, gölge eden lazım ve üzerine gölgenin düştüğü bir unsur da lazım. Kainat zihnin gölgesi ise, ışık nedir?

Işık Şuurdur. Şuur ancak Kolektif Şuur. Allah'ın tüm insanlara verdiği ortak Şuur ışıktır.

Üzerine gölge düşen de maddedir. Madde olmasaydı Şuur ve zihin aksini göremezdi.

Gölge düşürense zihindir.

O sebeple şahsi zihnin nesneler üzerindeki tasarrufu, gölge oyunu gibidir. Vardır, yok denemez, ancak maddenin aslını değiştirmez.

Şuur ise, maddenin bazı özelliklerini karartıp, hiç göstermeyip, bazı özelliklerini açığa vurabilir. Bu manada maddeyi değiştirir.

Madde ise zihnin gölgelerinin anlayacağından daha girift, daha bilinmezdir. Kolektif Şuurun ışığı farklı yerlere düştükçe, maddeyi daha çok tanıdık ancak tanıdığımız kısımları anlamakta zorluk çekiyoruz.