Kanser olacaksın ve seni doğrayacaklar. Ondört hece. Üç daha eklersen haiku olur. Şiir gibi yazarsın, dünyayı hecelersin, iyi şiirlerde hecenin karatına yedibin dirhem gümüş verirler.

Gümüş eritilir, dağ yapılır, dağ eritilir, bent yapılır, bende sakız doldurulur, çiğnenir çiğnenir, tüm kainat bu lafları çiğner. Şiir sakızı.

Bin nakışlı manalardan daha elim manasız bakışlar.

[Levha]