Dumanların arasında hayalet. Başında taç. Elinde asa. Hayaletlerin kralı. Bulutlarda evi var, dağlarda yazlığı, fabrikaları saray tutmuş, sigaradan vergi alıyor.

Çiçeklerin arasında onlara benzeyen böcek. Ne bir asası var, ne başında tacı. Gezindiği yerde gayesi birine av olmamak. Ne başka çiçeklerin arasına gidebilir, ne kendi olabilir.

Karanlığın rengi yok. Işığı bölebilirsin. Karanlık aynıdır. Birdir ve tek doğrusu olanlar gibi kuşatır her şeyi. Tanrı karanlıktır. Karanlık bir hayalet.