Sen nesin? Bir gölge. Neyin gölgesi. Simülasyonu yöneten elin. Bir elin yüzmilyar parmağından biri. Aynı bedenin bir milyon elinden biri.

Bir gölge varsa, bir şeyin gölgesi var. Bana benzeyen. Bir de ışık var. Bütün bu simülasyonların ardındaki ışık. Bir parmağın gölgesi, gerisindeki parmak, onun gerisindeki ışık. Işığı mı arıyorsun, parmağı mı?