Rasyonel olanı neden aşağılarız? Kazanamayacağı savaşı devam ettirmeyen neden kalitesizdir? Ormanda yanan kuş görünce neden üstüne anneler terketmez yazma ihtiyacı duyarız?

Rasyonel olan neden cazip (veya coşkulu) değildir? Bir şeyler için kendini feda edebiliyor olmaktan doğan anlam mı? Duyguların hakikiliğini bedel ödeyince ölçmek mi? Hayatın bize öğrettiği mitlerin bir yansıması mı?

Kendimizi bir şeyler için feda etmeyi seviyoruz. Bu bir şeyler farklı olsa da, rasyonel hayatlar sıkıcı ve yarım. Rasyonel insanın doğruyu yaptığına kendini ikna etmesi gerekiyor, duyguyla hareket edenin böyle bir iknaya ihtiyacı yok. O zaten doğruyu yaptığından emin.