Bir komünist olup devlet düşmanı olmak mümkün mü? Belli bir devletin düşmanı değil, devlet fikrinin düşmanı.

Devletin asıl vazifesi insanların kavga etmesine mani olmak. Bunu onlara farklı haklar ve imtiyazlar vererek, bunlara uymayanları cezalandırarak yapıyor. Bu hak ve imtiyazlar Liberal devlette farklı, Komünist devlette farklı ama neticede devletin çalışma prensibi bu.

Bu hak ve imtiyazların tamamen yok edilmesi, insanların her an mücadele halinde olması demek. Mülkiyet veya ona benzer bir hakkı tanımıyorsanız, bakkala gidip eve gelinceye kadar birileri girip yerleşmiş olabilir. O halde her an teyakkuzda olmam gerekir ve kendi doğal haklarımı korumaya çalışmaktan başka bir iş yapamam. Komünizm bu hak ve imtiyaz mevzuunu biraz farklı modellese de amaçladığı barış devletin müdahalesini gerektiriyor.

Bu müdahale de bugün alıştığımızdan daha fazla. Mülkiyet hakkını tanımıyorsanız, mal emniyeti gibi bir hedefiniz yoktur. Belki bunun yerine başka düzenlemeler gelir, yani herkese bir barınak sağlamayı insanların ev sahibi olmasına alternatif olarak sunabilirsiniz ama liberal iktisadın sağladığı bedelini ödeyenin üç katlı, bedelini ödeyenin tek odalı ev sahibi olması gibi bir düzenlemeyi uygulamak zordur. Mülkiyet yoksa, ona bedelini ödeyerek ulaşmak da imkansız.

Pandemi sürecinde devletlerin aldığı önlemlerin özgürlüklere aykırı olduğundan şikayet ediyoruz. Küresel kapitalizmin insanların özgürlüklerine müdahalesi. Hadi Çin, Kapitalizm'e entegre olduğu için artık komünist sayılmıyordur herhalde ama alınan tedbirlerin ideal komünist bir devletin hangi kriterlerine aykırı olduğunu ben anlayamıyorum. İstediği zaman insanları evlerinden men edebilecek bir devletin, dükkanları kapatmak veya sokağa çıkmayı yasaklamak gibi tedbirleri almayacağını düşünmek biraz komik. O sebeple meseleyi güçlü devlet üzerinden değil de Kapitalizm üzerinden anlamaya çalışanları komik buluyorum.

Bizim bu (ve muhtemelen gelecek) yüzyıldaki meselemiz bürokrasilerin kendini hangi ideolojiyle yıkayıp akladığı değil, bürokrasinin bizatihi kendisi olmalı. Güçlü devlet insanlardan oluşmuş bir bürokrasi demek ve bu bürokrasi de bireye karşı en büyük tehdit. Tehdidin falanca ideolojiden kaynaklandığını iddia edenler, o bürokrasinin kendini aklamasına ve tehdidin daha da kuvvetlenmesine yardım ediyor.

[Menfez] #komünizm #devlet #ideoloji #pandemi #mülkiyet