Aynı kültürün içinde yetişmediysen, aynı davranışlara aynı anlamı vermezsin. Bu durumda iletişim kurmak mümkün olmaz. Sadece basit, insani temelde bir iletişim kurabilirsin. Onun da derinliği mevcut değildir.

Aynı dili konuşan insanlar değil, aynı dertleri çeken insanlar anlaşır, veyahut, aynı dili konuşmak için aynı dertleri çekmiş olmak gerekir. İnsan en iyi dertleriyle tanınır. Bir insanın derdini bilmiyorsan, onu tanımıyorsundur.

Derin iletişim her zaman bir bilinmezlik ve merak içerir. Ancak merak dediğimizin gelişmesi de iki yönlü, fazla basit olanı merak etmediğin gibi, fazla karmaşık olan da merakını öldürür. İnsan ne çok kolay, ne çok zor hedefler arar. Bu ikisinin arasında bir zorluğa sahip, hem merakını devam ettirecek, hem de yıldırmayacak bir iletişim.

İletişim veya ilişki oyunu böyle: Eğer basit geliyorsa sıkılırsın, karmaşık geliyorsa korkarsın. Aynı anda hem basit, hem karmaşık görünen, basit dertlerini güzel kelimelerle ifade eden insanların dertlerini öğreninceye kadar ilgilenirsin, sonra ilgin söner.

Geçenlerde birine aşk meraktır dedim de büyük bir laf dedi. Eşit olmayabilir ama meraksız aşk olmaz dedim sonra. Merak etmediğin insana aşık olmazsın. Dünyanın tüm bu aşk endüstrisinin laçkalaşmasının altında merakın giderek daha zor uyanması ve nadiren uzun süre devam etmesi yatıyor. İnsanların ilgisini uyandıracak kadar saçmalamak ama çok saçmalayıp da korkutmamak, zor bir denge.

Sonra aklıma geldi, belki aşkın temelinde merak değil, merakın temelinde aşk vardır. Aşkın büyük ölçüde insanın üremesiyle ilgili olduğunu biliyoruz. Ancak bu bir şekilde yön değiştirip, insandaki meraka sebep olabilir. Neyi merak edersin? Aşık olduğuna.