Robert Lustig'in Metabolical diye bir kitabı var. Bir yerde genetik ve epigenetik farkından bahsetti. Genetik, genlerimizde yazılı olan. DNA'mız. Ancak bu genlerimizin hepsi her an aktif değil. Büyük kısmı bir gün lazım olursa diye duruyor. Bilgisayarınızda/telefonunuzda kullanmadığınız programlar var, DNA'nın da normalde kullanılmayan kısımları mevcut. Bazı genetik hastalıklar çevresel faktörler ve alışkanlıkların ilgili genleri aktive etmesiyle ortaya çıkıyor. Metabolik sendrom dedikleri de bunların arasında.

Genetik ve epigenetik arasındaki ilişki yazılı olan ve yaşanan arasındaki ilişkiyi hatırlattı. Kur'an ve hadis gibi. Yazılı olan değişmez. Kodlu. Genetik. Hayat ise bu kuralların hangisinin, ne zaman, nasıl geçerli olduğunu seçmeyi gerektiriyor. Çevresel faktörler sözkonusu olduğunda, yazılı olanın hangi öncelikle nasıl hayata geçirileceğini usul belirliyor.

10 sene önce olsaydı bu analojiden farklı sonuçlar elde edebilirdim.

[Menfez] #Robert Lustig #Metabolical #sağlık #genetik #epigenetik