Eğer hepsi yapaysa biz de yapabiliriz. Eğer cinsiyet sadece bir sosyal yapı ise, onu biz de oluşturabiliriz. Eğer millet böyleyse, onu da biz oluşturabiliriz. Yapı ise biz de yapabiliriz.

Öyle mi?

Yoksa yapı demek, buna güçlüler karar verir mi demek? Cinsiyetin kaç tane olduğuna güçlüler karar verir. Bugün onlarca cinsiyet var der, yarın üç der, ertesi gün hiçbiri yok der. Milletin nerede başlayıp, nerede bittiğine, kimin hangi millete mensup olduğuna güçlüler karar verir.

Sosyal yapı demek, senin borun ötecek demek değil, onu biz belirleriz demek. Bugün ataerkil düzeni yıkmakta kullandıkları renkli bayraklar, yarın hangi sosyal yapıyı yıkıp, yeniden inşa etmekte kullanılacak?

Mesela bireyin nerede başlayıp, nerede bittiğini biz belirleriz dediklerinde direnecek biri kalacak mı? Senin özgürlüğün yok, çünkü özgürlük bir sosyal yapı, onun da nerede başlayıp nerede bittiğine biz karar veririz? Cinsiyetin kaç tane olduğunu belirleyecek kadar güçlü olan birinin, bireyin haklarını yeniden yazamayacağını mı düşünüyorsunuz?

Bunun karşısındaki duruş ne? Ben kimsenin o kadar güçlü olmadığını düşünüyorum mesela. Ne millet, ne cinsiyet, ne birey sadece sosyal yapı değil. Bunların biyolojik tarafları var, ben genetik ve kültürel olarak yakın hissettiğim kişilerle aynı millettenim, hormonlarım ve sair biyolojik tertibatım dolayısıyla erkeğim ve senden ayrı bir zihinsel mekanizmam olduğu sürece de birey kalacağım. Bunları benim değiştirmem de, güçlülerin değiştirmesi de mümkün değil.

Gerçeğin sadece bir sosyal yapı olduğunu yukarı mahallede söyledikten sonra aşağı mahallede kendileri de inandılar. Bütün bu kokuşmuş ataerkil düzenin bir sebebe binaen inşa edilmiş olduğunu ve o sebepler (üreme!) ortadan kalkmadığı sürece ataerkinin bir şekilde yaşayacağını unuttular. Birey için de benzer, özgürlük sadece propaganda olsun diye üretilmiş bir kavram değil. Altında insanın biyolojik ve zihnen farklı biri olması yatıyor. Benim zihnimin akışı seninkinden farklı, onun için bir farklı insanlarız. Onun için senin beyni, benim seni bir ölçüde özgür bırakmamız gerekiyor. Aynı şeyleri düşünüp, aynı şeylere gülemeyiz.

Geçen yüzyıl Nazizm ve Komünizm elinde bazı sosyal deneylerin yapıldığı bir yüzyıl oldu. Bu yüzyıl da benzer testler teknoloji eliyle yapılıyor. Bakalım ne çıkacak. Tahminim insanı anlamakta hala o kadar becerikli olmadığımız ve kendi yalınkat düşüncelerimizi makinelere söylettiğimizde, yalınkat olmaktan çıkmayacakları. Yaşarsak göreceğiz.