Taliban Afganistan'ın tamamında kontrolü eline almış. 20 senedir devam eden işgalin sonu. Molla Ömer'in 20 sene önce verdiği röportajı okudum. Teslimiyetini, boş konuşmak yerine göreceğiz demesini sevdim.

Gördük ki, 4 başkan ve 1 trilyondan fazla masraftan sonra ABD geldiği gibi gitti.

Bununla beraber İslam dünyası da 20 sene öncesine göre değişti. Arada geçen yıllar, Irak ve Suriye savaşları, Mısır darbesi, IŞİD ve sair tecrübe mevzuun bu tarafında da bir şeyleri değiştirdi. Molla Ömer'in 2002'de söylediklerinde müslüman halklar ve Amerikan hizmetkarı yönetimler ayrımı çok net. Artık yönetenler ve yöneticiler arasında bu kadar net bir ayrım yapamıyoruz. ABD o zamanki kadar kuvvetli değil, yönetimlerin halkı temsil edip etmediğine o kadar rahat karar veremiyoruz ve bürokrasilerin temel hastalığı yolsuzluğa İslamcı edebiyat çare sunmuyor. İslamcılık fikri sermayesini de büyük ölçüde kaybetti. Bu savaşı kaybetmemiş olabilir ama kazandığı da şüpheli.

ABD Vietnam'ı 1975'te terketmiş. O zaman şimdiki Afganistan gibiymiş. Afganistan da 20-40 sene sonra hayli geniş bir İslamcılığın yönettiği bir Vietnam olabilir. Bu manada ya ne olacak bu Afganistan'ın hali önemli bir mesele değil benim için. Stabil bir yönetim olduğunda halk yavaş yavaş istediğini yaptırır. Bu kadar gaileden sağ çıktığına göre halkıyla arasının iyi olduğunu tahmin edebiliriz ve bizim hayat tarzımıza uymaması da mühim bir konu değil.

ABD ile İslam dünyasının soğuk savaşı bitiyor olabilir. Bir ihtimal artık Çin'e karşı mevzileri oluşturmak için bu manasız savaşları bitirmek istiyorlardır. Yeni mücadele ekseni Ortadoğu değil Güneydoğu Asya. İnşallah memleket ve etrafı artık bu savaş durumundan nihai olarak kurtulur.

[Menfez] #Afganistan #ABD #Taliban #Çin #politika #İslamcılık