İnsanın kendi küçük menfaatini sınıfı lehine gözardı etmesine bir örnek olarak Feminizm verilebilir mi? Kendi küçük menfaati derken, belki de abartıyoruz.

Şöyle bir durum var: Geleneksel kodları sevmeyen kadınların evlenmesi, kendi tercihlerinin daha kısıtlı olması ve erkeklerin de uzak durması nedeniyle zorlaşmış oluyor. Belki benim saflığım, ancak neticede çocuk doğurmak gibi bir hedefi olan bir kadının, feminist fikirlerle kendini kısıtlaması, biraz küçük menfaatinden sınıfı lehine feragat etmek demek sanırım.

Şimdi, tabii ki, kadının insanca yaşamak mı, çocuk doğurmak mı diye sorması hakkı. Feminizm'in ilkini sağlamaya çalıştığını iddia edebilir ve insanca bir yaşamı olmadığında, çocuk sahibi olmanın da pek anlamı olmadığını söyleyebilir. Bununla beraber rekabet ortamında, insanca yaşamın ne olduğunu da rekabet belirler. Senin insanca değil dediğin durum için, başkaları istekliyse, o kadar da kuvvetli bir direniş mümkün olmayabilir.

Hasılı ben Feminizm'in biyolojik bir tarafı da varsa, hiç şaşırmayacağım. Kadınların en önemli vazifelerinin çocuk sahibi olmak değil, insanca yaşamak olduğunu söylemelerinin de bir biyolojik temeli varsa... Belki insan (veya diğer türlerin) nüfusunun belli bir büyüklüğü aştığından itibaren Feministleri ortaya çıkıyordur. Geyikler mesela, insanlar kadar başarılı bir tür olsaydı ve sayıları dünyanın dengesini tehdit eder duruma gelseydi, belki yavru geyik üretmek yerine geyikçe yaşamayı tercih eden Feminist Geyikler ortaya çıkacaktı.