Hint-Avrupa Dilleri


Bask hariç tüm Avrupa dilleri, Farsça, Sanskrit, Urdu, Hint dilleri gibi
lisanları ailesinde toplayan Hint-Avrupa dillerinin 8500-9500 yıl kadar
önce Anadolu'da neşet ettiğini okudum. Daha önceki bilgim, bunun
Ukrayna'nın kuzeyi gibi bir bölge olduğuydu.

Alan Watts - Religion of No Religion

Watts'ın podcast'lerini tekrar tekrar dinleyebiliyorum. Religion of No Religion'da Ateistler kadar Tanrı'yı bilen yok demesinin üzerinde de her defasında düşünüyorum. Tanrı yok ve ben onun peygamberiyim.

Tanrı hakkında bu kadar emin olmak, harcıalem bir dindarın üstesinden gelebileceği bir inanç değil. İman ediyor olmasının sebebi, biliyor olmaması. Ateist ise, Tanrı hakkında çoğu dindardan daha kuvvetli bir bilgiye sahip.

Bir de Jung gibi inanmıyorum çünkü biliyorum diyenler var tabii.

Şükür


Şükretmesi gerektiğini düşündüğüm insanın devamlı şikayet halinde
olması.

İnsan kendi kalbini değiştirmeden Allah onun durumunu değiştirmez. Buna
çok şahit oldum. Tatile çıkarak, daha çok para kazanarak, daha geniş
evde, daha rahat arabada, daha güzel kız arkadaşla, daha yakışıklı erkek
arkadaşla, daha statülü bir işle, daha fiyakalı bir hayatla mutlu
olunmaz; bunların etkisi en fazla üç gün, bilemedin bir hafta sürer.
Sonra her şey, eğer şükretmeyi bilmiyorsan, *normal* hale gelir.
Şükretmeyi bilen için de, bunlar sadece şükür için araçtır, bir nehri
geçmek için gerekli bot kabilinden, belki, en fazla.

Bunu teorik olarak bildiği halde, pratikte etrafını devamlı şikayetle
yoğurana ne demeliyim?

Toplumun Saygısı

İnsanın topluma saygı duymasıyla, toplumun ona saygı duyması arasında bir ters orantı mevcut. Toplum birine ne kadar saygı duyuyorsa, o insan topluma o derece saygısız; toplum birine ne kadar saygısızsa, o insan topluma o derece saygılı.

Buradaki saygı, aslında ilgi de olabilir. Bir insanın meşhur olması, toplumdan bir farkı olmasıyla mümkün. Hepimiz müzisyen olsak, müzikle konuşsaydık, kimse müzik yoluyla meşhur olamazdı. Etrafta en iyi nefesi ben alıyorum diye dolaşan kimseyi görmedim ben.

Neden meşhur olan topluma saygı duymaz? Onunla iyi geçinebilir, ona yalakalık yapabilir, onu sevmesi bile ihtimal dahilinde; ancak Büyük Kara Kitle kendisine cazip gelen, zaten onların arasından sıyrılmak için canını dişine takmaz.

Chris Langan


Gladwell'in Langan'dan bahsettiği iki bölümü okudum. Oppenheimer'la
karşılaştırması garip geldi. *Sosyal* veya *pratik* zekanın, *düz
IQ'dan* daha önemli olduğunu söylemek doğru olabilir ancak
karşılaştıracağı Edison gibi, Tesla gibi onlarca insan varken, neden
Oppenheimer sorusu, orada durup duruyor.

Langan 195 IQ derecesine sahip bir *dahi.* İki defa üniversiteden
atılmış. Gladwell'in bunun *sebeplerini* sorgulamak yerine, Langan'ın
sosyal beceriksizliğini konu etmesi de başka bir rahatsız edici taraf.
Daha doğrusu, Langan'ı bünyesinde tutamayan üniversite sisteminin
sorunlu olduğunu ikrar etmek yerine, *Langan becerip de üniversitede
kalamadı* diyor.

Zekanın fark yaratabilmesinin aile geçmişiyle, sosyal bağlarla ilişkisi
olabilir; bu konuda hemfikirim. Bununla beraber, nasıl ki zeki olmayan
insanları bundan dolayı suçlayamazsınız ve onları da yapabileceklerinin
en iyisiyle tanıştırmak gibi bir *vazifeniz* vardır; pratik zekası o
kadar fazla olmayan insanların da yapabileceklerinin en iyisini
yapmaları için bir fark yaratmak gerekir. Bu fark da, yeterince zeki
olmayanları *suçlamamakla* başlar.