İsimlerin ve Resimlerin Ardı


İsimler sınır, resimler yalan. Ardına geçmeye and içmeden kimseyi
kovalamaya kalkma. İsimlerin ve resimlerin önünde herkes rolünü oynuyor;
sen sahne gerisinden sufle verene bak, isimlerin ve resimlerin ardına.

Türkçe için Aruz
~~~~~~~~~~~~~~~~

Türkçe aruzun geliştiği dillerden farklı, ünlü harfleri daha zengin ve
uzun heceleri yok. Türkçe için yeni aruz lazım, ünlü harflerin daha
önemli olduğu bir vezin sistemi. Ünlü harflerin eşleşmesiyle kurulu bir
harmoni.

Dindar Görünmek
~~~~~~~~~~~~~~~

Dindar görünmeye korkuyorum, çünkü değilim. Bu zamanda dindar görünmek
kolay, dinin kendisinden çok kurumuş kabuğuyla meşgul olduğumuz için
kendimizi boyamak da kolay.

Dindar olsun, Ateist olsun, Deist olsun ve sair, çoğu insandan daha
rasyonel, daha akılcı bir yapım var. Bu bazıları için bir noksanlık
sayılabilir, bu ihtimali de kabul ederim velakin olmadığım gibi
görünmektense, aklımı öne çıkarmayı ve insanların din bellediklerinden
uzak durmayı tercih ediyorum.

Varlığın Kadrajı
~~~~~~~~~~~~~~~~

Varlık olarak bildiğimiz bir fotoğraf makinesinden dünyayı seyretmek
gibi; kendimiz nasıl varsak, kendimiz nasıl varolabilmişsek, başka
varlıkların da ancak bu şekilde var olabileceğini düşünüyoruz. Her tür
*insan merkezci* faraziye de buradan kaynaklanıyor. Ateist böyle bir
tanrı fikrini reddediyor, dindar böyle bir tanrının peşinden gidiyor,
felsefeci varlık bildiğini sağa sola yamama peşinde.

Kadrajın dışında ne var? Gördüğümüzün dışında ne olabilir? Hayatımızın
ve dünyamızın filmi çekildikten sonra ne olacak?

Aklın ve İlhamın Zekatı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yazı zamanın, aklın, bilginin, ilhamın zekatı olabilir.

~22::44
~~~~~~~

/The Metaphysics of Quality subscribes to what is called empiricism./
(p. 113)

~22::49
~~~~~~~

\\\ :sub:`There` is a principle in pyhsics that if a thing can't be
distinguished from anything else it doesn't exist. To this the Met. of
Qua. adds a secodn principle: if a thing has no value it isn't
distinguished from anything else. (p. 114)

~22::55
~~~~~~~

\\\ :sub:`And` Quality isn't the only such platypus. Subject-object
metaphysics is characterized by herds of huge, dominating, monster
platypi. The problems of free will versus determinism, of relation of
mind to matter, of the discontinuity of matter at the subatomic level,
of the apparent purposelessness of the universe and the life within it
are all monster platypi created by the subject-object metaphysics. (p.
117)