Zamanında ne işim varsa bir kirazcılık dersine gitmiştim, bodur kiraz ağaçlarında kiraz çaplarını artırmakla ilgili bilgiler veriyorlardı.


Memlekette adam bulamadığım zaman o kirazları hatırlarım. Bizde çapı büyük kirazlar ihraç edilir. Çapı büyük adamlar da hakeza. Memleketin insan kalitesi de, o sebeple olacak, pazara gittiğimizdekine benziyor. İyisi de var kötüsü de, dikkatli olmak lazım.


Kendimi komplo teorilerine bulamak istiyorum. İyisi kötüsü yüz kilometreden belli alık diziler gibi algılamak hayatı nasıl oluyor acaba? Ben de öyle bir akıl istiyorum. Bir takım adamların ve kurulların namütenahi güç sahibi olduğuna inanmak istiyorum. Hayatın onlar tarafından idare edildiğine ve bizim, pleblerin, onların makinesindeki fareler olduğumuza inanmak istiyorum.


Velakin bir yerde tıkanıyor bu komplo teorileri. Tarih okumayı severim. Güç dediğimiz, siyasi ve maddi manada bin sene önce bugünkünden çok temerküz etmişti. Şimdi bin kişi varsa güçlü denecek, o zamanlar yüz veya on kişi vardı. Listeye eklenen her güçlü komplo üretmeyi ve ortak karar almayı zorlaştırır. Komplolarla başarılı olunsaydı, yüz sene, bin sene, onbin sene önceki düzenlerin hiçbiri yıkılmazdı.


Bizim evde twitter iki aydır kapalı. Bugün diğer evlerde de kapanmış. (DNS ayarlarını değiştirerek ulaşılabiliyormuş.) Önceden olsa kınıyorum derdim ama şu zamanda artık kimin neyi ne için yaptığını da anlamak zorlaştı. Sosyal medyayı bırakmanın her tür sağlığa olumlu etkisi var, o sebeple kınamıyorum ama merak da ediyorum bu millet sokağa dökülür mü mesela?


Twitter için sokağa dökül Türkiye, böylece cikcikcik twit yazmaktan başka bir dünyanın varolduğunu da hatırlarsın belki.


Batılılaşmadan demokratlaşmak mümkün mü? Önceden mümkün görürdüm ama artık inanmadığımı farkediyorum. Batı demokrasilerinin en iyi demokrasi olmasının sebepleri de, kurumlarının çok iyi çalışması değil, o kurumların besleneceği kapitalizme dayanmaları. Onların dayandığı sermaye birikimine dayanmadan, o sonuca ulaşmak nasıl mümkün? Onların dayandığı sermaye birikimine de, onlardan bağımsız sahip olmak nasıl mümkün? Yani biz bir yandan demokrat olacağız, bir yandan batısız olacağız, bu nasıl olacak? Veyahut onların büyük şirketlerinin bizim demokrasilerimizi bizden daha iyi kullanmalarına nasıl engel olacağız?