Yapılacaklar listesinin en önemli vazifesi kafanda tutmaya çalıştığın işleri barındırması. Gidecek bir yer bulamayan evsiz düşüncelerin ortada kalıp iyi düşünceleri rahatsız etmesini engellemek. Serseri düşünceler iyi düşüncelere musallat olmasın.

Bir yere yazınca yapılmayışının sebebi belki de yazınca gerçek önemini kavrıyor olmak. Bir şeyi yapılacak listesine yazdığında yapmıyorsan, zaten yapmanın da pek gerekli olmadığı bir iştir, diyebiliriz herhalde.


Kafanda devamlı konuşuyorlar. Başağrısı gibi gidip gelen insan gürültüsü. Dünyanın tüm bürokratları kafamı doldurmuş gibi hissediyorum.


'Merika'nın fethedilemezliği nasıl fethedilebilir?


İnsanın en önemli techizatı kendiyle ilgili fikirleri. Kendini ne görüyorsun? Kendinle ilgili fikirlerin nedir? Dünyanın merkezinde misin, kıyısında mısın, odak mısın, ocak mısın, alacaklı mısın, borçlu musun, büyük müsün, küçük müsün, akıllı mısın, akılsız mısın, nesin?

Kendini ıslah etmek isteyen önce kendini hapsettiği fotoğrafları yırtmalı herhalde.

Varoluşçuluğu da böyle anlamak eğilimindeyim. Esse ve existe arasındaki yapay ayrım yerine, insanın kendine nasıl baktığını yine kendisinin belirlediğini söylemek daha anlamlı olur. Kendini nasıl gördüğün, dünyanın seni nasıl gördüğünden bağımsız. Hayatın boyunca insanların seni anlamadığını ve anlama imkanları olmadığını düşünerek yaşayabilirsin. Evet.

Kendini inşa etmek dediği, gerçekte kendin hakkında istediğin hayali kurma hürriyeti. Bu hayallerin ne kadar gerçek olduğu ise ayrı bir konu.