Sevmek ister istemez bencilce bir durum. Sevmeye kendini layık görmek bir yana, sevilmeyi beklemek de bu bencilliğin başka yönü. Sevip de, sevilmeyi hiç beklemeyen var mıdır?