Yevmiye 13839

En büyük sorunum çocuklardan daha çok sevdiğim bir işin olmayışı. Bu durumda tek gaye, onlarla geçen zamanı optimize etmek oluyor. Kimse başarısız olduğumu iddia edemez.

Başarı nedir? Yeryüzünde kendi eserimi görmek başarıdan anladığım, çocuklar da bunu en tabii yoldan sağlıyorlar. Başka başarılarım olur mu bilmiyorum ama bu ikisinin bende bıraktığı rahatlık, olmasa da mutsuz etmeyecek seviyede.


Evliliklerde neden diğer türlere göre daha çok arıza çıkıyor? Bir sebebi herhalde geçici değil, kalıcı olması. İnsanlar geçici olduğunu düşündükleri sürece evlilikten kat kat fazla sıkıntıya göğüs geriyorlar. Biteceğini bildiğin, belli bir vadesi olduğunu düşündüğün ilişkiye sabretmesi daha kolay.


Is it possible to tell the truth via language? If not, is all lies equal? If so, what's the meaning of any utterance?

Some people think that, once you see that the language is not capable to carry the weight of the truth, it's meaningless to depend on language. All lies are considered equal.

No, all lies are not equal. There are coherent lies, incoherent lies, lies that lead to action, lies that lead to inaction, lies that lead to truth, lies that lead to more lies.

So even if you don't believe that language is not capable to produce a true sentence, we cannot stop search for better lies.