Yevmiye 14022-16

1

Beni ciddiye almayın: Meister Eckhart'ı, Eckhart Tolle ile karıştıran biriyim ben. Bu ikisini aynı zamanlarda duydum. Birincisi ortaçağ Hristiyan ilahiyatçısı, ikincisi modern, anı yaşa muhabbetiyle kitap satan bir kimse. İlk adamı, sapıklıktan yargılamışlar, Tanrı cismani değil ama her yerde, melekler de cismani değil ama her yerde değiller demiş mesela, biz bunların arasındaki farkı nasıl bilebiliriz? 30 kadar cümlesi sapıkça bulunduğu için kilise tarafından yargılanmış.

Diğerinin Power of Now diye bir kitabını okumuştum. Şimdinin gücü Doğu dinlerini Batı pazarı için yeniden yazan cinsten bir kitap. Faydalı ama eski kitaplar daha iyi geliyor bana, Tao Te Ching falan.

2

Ortaçağ Hristiyan ilahiyatında melekbilim diye bir şey var. Meleklerin cinsiyetini tartışmak bizde anlamsız tartışma demek ama o devirler için hayli önemli konular. İki meleği birbirinden nasıl ayırdedebilirsin? Cismani değiller, belli bir yerleri yok, belli bir formları yok... O halde nasıl olur da birbirinden farklı iki melek olur?

Bu soru aslında materyal olmayan şey, var sayılır mı? diye bir soruya evriliyor. Batı felsefesinin materyalizme ulaşmasındaki bir aşama bu. Melekler nerede, aynı anda aynı yerde iki melek olur mu, diye başlıyorsun ve bakıyorsun ki aslında var sayabileceğin her şeyin maddi bir gönderimi olması gerekiyor. Aksi halde, varlık üzerine söyleyebileceğin pek fazla bir şey yok. Melekler vardır diyorsun ve gerisi yok. Bu varlık bizim bildiğimiz varlık değil ama yok dersen de inançsız oluyorsun, iyisi mi vardır diyeyim ve susayım.

3

Adam Oxford Hukuk'u bitirmiş ve bunun kendisine bir şey katmadığını söyleyerek üniversiteye dava açmış. Bence haklı. Üniversite eğitimi overrated.

Bir yerde bütün işlere alternatif maliyet diye bakman lazım. Bu işi yaparsam, nelerden geri kalırım? 2 yıllık yüksek lisans mı daha iyidir, 2 yıllık iş tecrübesi mi? Falancayla evlenirsen, filancayla evlenemezsin, bu işe girersen, şu işi yapamazsın, hayatı böyle yaşarsan, şöyle yaşayamazsın...

Bunları düşünmenin sonu yok, o sebeple olacak, kendimizi içinde bulunduğumuz duruma uydurmak, durumların değerlendirmesini yapmaya çalışmak yerine, bulunduğumuz yerin iyi olduğuna kanaat etmek daha kolay.

Hepimiz bunu yapıyoruz --yapmak zorundayız.-- Ancak bunun yanında bir de ilgi ihtiyacımız var, tüm seçenekleri değerlendirmek değil de, onun edebiyatı var. Hayatımızın bir tek hayat olduğunu, başı sonu belli bir ip gibi dürülüp bittiğinde artık devamının gelmeyeceğini tam manasıyla kabul etmek yerine, ipin neden böyle olduğunu sorgulamak.

4

Aşk hacısı. Sevdiğini görmek için yollara düşen.

5

Seni canlandıracak ırmağı nereden biliyorsun? Hayatın boyunca ölü bir balık gibi yaşadın ama Musa'nın kaybettiği yerde tekrar dirildin.

Dirildiğin yeri özlüyorsun. Seni diriltecek ırmağı özlüyorsun.

6

Parti kurmasam da parti programı yazasım var:

  • Partimiz memuriyeti bir kerede en fazla 7 sene ile sınırlayacak ve bundan sonra 2 yıl özel sektör tecrübesi isteyecektir. Savunma ve emniyet dahil tüm alanlarda, devletten maaş almanın üst sınırı bu olacaktır.

  • Partimiz sermaye ve üretim organizasyonları/şirketlerin veraseten temlikini sınırlayacaktır. Miras kalan şirket hisselerinin en az yarısı üçüncü şahıslara satılacak ve bu gelir, devlet tarafından bütün vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır.

  • Partimiz bütün vergileri en fazla %10 seviyesine getirecektir. Vergilerde istisnalar kaldırılacak, bütün özel ve tüzel kişiler gelirlerinin %10'unu devlete vergi olarak verecektir.

  • Devlet sisteminde üç başkanlık olacaktır. Hepsi seçimle gelen yasama meclisi, yargı meclisi ve yürütme heyeti bulunacaktır. Partiler bunların hepsine aday gösterecektir. Yargı meclisi, devlet başkanı da dahil herkesi yargılayacak yetkiye sahiptir. Yasama meclisi, Yargı meclisini denetleme hakkına sahiptir. Yürütme meclisi bu ikisinin bütçelerini belirleyecektir.

  • Bunların yanında doğrudan devlet başkanına danışmanlık ve sorgulama yapabilen, her bir milyon kişide bir kişinin kurayla seçildiği milyonlar meclisi olacaktır. Her meslek odası, kendi içinde yarısı kura, yarısı seçimle belirlenmiş, meslekleriyle ilgili kanunları ve yönetmelikleri Yasama Meclisine gönderecek bir meclis belirleyecektir.

  • Partimizin temel amacı, zenginliğin adil şekilde dağıtılmasıdır. Yapay bir şekilde sınıflaşmanın önlenmesinden çok, sınıfların doğum şartlarından ziyade, yetenek ve toplumsal beceri gibi kriterlere göre belirlenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.

  • İnsanların genel olarak haftada 20 saat çalışıp, 10 saat eğitim gördükleri, 15 yaşından sonra çalışmaya başladıkları ve 70 yaşına kadar hem kültür, hem mesleki yönden eğitildikleri bir toplum düzeni amaçlanmaktadır.

7

Yürümeye mecbur olanın, her şart altında moralinin yüksek olması gerekir. Eğer seni taşıyacak kimse yoksa, üzülmeye ve adımlarını yavaşlatmaya vaktin yoktur. Ağlamak hayatta bazıları için lükstür.

8

Belki dünya kainatın tımarhanesidir demiş. Olabilir. Deliren ruhları attıkları bir tımarhane veya varlığın özüne ihanet eden ruhların atıldığı bir hapishane.

Dünya hayatı bana çok defa bir askerlik gibi gelir, vazife. Tayinin buraya çıkıyor, şark görevi gibi, vazifeni yaptıktan sonra da gidiyorsun. Ne için geldiğini bulmak da vazifenin şartlarından.