Had I published my essay on Schönberg I shouldn’t dare to be seen in the street any longer; the same would be true if I’d published my work on Nietzsche, although that was not a complete failure. To publish anything is folly and evidence of a certain defect of character. To publish the intellect is the most heinous of all crimes, and on a number of occasions I have not recoiled from committing this most heinous of crimes. It wasn’t even done out of a crude urge to communicate, because I’ve never wanted to communicate my ideas to anybody. That has never attracted me. It was a craving for fame pure and simple. -- Thomas Bernhard, Concrete

RSS | twitter | emin.resah@gmail.com

Virgül 12 Şubat

Facebook, and every other social-media outlet, knows that all too well. Your phone vibrates a dozen times an hour with alerts about likes and comments and retweets and faves. The combined effect is one of just trying to suck you back in, so their numbers look better for their next …

| 1 Dakika

Comma 14800

"Tell us what complaint you have to make against us which justifies you in attempting to destroy us and the State? In the first place did we not bring you into existence? Your father married your mother by our aid and begat you. Say whether you have any objection to …

| 2 Dakika

Virgül 21 Ocak

Tarihin hatırlamadığımız devirlerinden beri insanların haftanın günlerini şaşırmamış olması acayip. Hafta geleneği Kitab-ı Mukaddes kaynaklı, Çinliler günleri hayli yapay şekilde adlandırıyorlar mesela, Antik Romalılarda da böyle bir alışkanlık yok, haftanın günlerini Yahudiler icad etmiş.

Tarihin başından beri cumartesilerin arasında hep yedi gün olmuş.

Sonra, aklıma geldi, insanların tamamı tarihin bir …

| 1 Dakika

Virgül 20 Ocak

Reenkarnasyona inanıyor olsaydım bu hayatında kullanmadığın imkanların bir sonraki hayatında elinden alınacağını iddia eden bir metafizik inşa ederdim. İyilik yapma imkanın var ve yapmıyorsun, bir sonraki hayatında bu imkanın olmayacak, aklın var ama düşünmüyorsun, bir sonraki hayatında aklın olmayacak, temizlik imkanın var ama umurunda değil, bir sonrakinde temizlenemeyeceksin... gibi.

Pek …

| 2 Dakika

Heftî 20#02

2016'dan kalan bazı web notları var bu hafta. Yeni sıra geliyor.

1

"Gazali’ye göre hukukun amaçlarını hatırlatmıştı birkaç yıl önce. İnsanları koruyarak birbirlerine ve Allah’a karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlamak için beş asgarî ve zarurî koşul varmış. Bunlar neymiş biliyor musunuz? Din, can (nefs), akıl, nesil ve mal …

| 2 Dakika

Virgül 18 Ocak

Yeryüzünde bir karışıklık varsa, güçlü olan ahlaklı davranmadığı içindir.

Zayıfın ahlak gibi bir şansı yoktur, onun yapmayı düşleyebileceği sadece güçlenmektir. Modern hayatın ahlaksızlık yaymasının sebebi de bu belki, insanlara ne kadar zayıf olduklarını ve hayatlarının ne kadar küçük olduğunu anlatıyor. Küçük olduğunu bilen insanın ilk yapmak istediği büyümektir. İnsanlar büyümenin …

| 1 Dakika

Virgül 16 Ocak

İnsanlar bazen, belki çoğu zaman, bünyelerini inşa etmiş en büyük nimetlerin farkında değildir. Bunları anlatamazlar. Bunlara kitaplarının başında teşekkür edemezler. Hayatta neyin çalışıp, neyin çalışmayacağını kendilerine kimin öğrettiğini ve aslında nasıl başarılı olduklarını bile bilmezler. Bu anlaşılmaz bir durum değil, arı bal yapar ama bunun nasıl olduğunu arılardan öğrenmeyiz.

O …

| 1 Dakika

Kesinlik ve Boşluk

Kesinlik boşluğu küçümser. Boşluk kesinliğe güler. Kesinlik boşluğu rahat olmakla suçlar. Boşluk kesinliği yanlış olmakla. Kesinlik boşluktan küçüktür ve bilinir. Boşluk kesinliği kuşatır ve bilir. Kesinlik görünür. Boşluk gösterir. Kesinlik sonludur. Boşluk sonsuz. Kesinlik zemindir. Boşluk gökyüzü. Kesinliğe tutunmuş kaşlarını çatar, boşlukta yüzen sonsuz bir kahkaha atar.

| 1 Dakika

Virgül 11 Ocak

Allah'ın bilgisiyle insanın bilgisi aynı türden bilgi midir?

Benim de arada sırada kendimce spekülasyon yaptığım oluyor, tikeller ve tümeller meselesinde tikelleri ayrı ayrı tam olarak bilen bir Tanrı'nın tümelleri bilmesine ihtiyacı yoktur demişimdir buralarda ama bu da bir spekülasyon tabii.

Allah'ın bilgisi dediğimizin nasıl bir bilgi olduğunu bilmiyoruz. Biz insanî …

| 1 Dakika

Politik Doğruculuk

Political correctness is communist propaganda writ small. In my study of communist societies, I came to the conclusion that the purpose of communist propaganda was not to persuade or convince, nor to inform, but to humiliate; and therefore, the less it corresponded to reality the better. When people are forced …

| 3 Dakika