Had I published my essay on Schönberg I shouldn’t dare to be seen in the street any longer; the same would be true if I’d published my work on Nietzsche, although that was not a complete failure. To publish anything is folly and evidence of a certain defect of character. To publish the intellect is the most heinous of all crimes, and on a number of occasions I have not recoiled from committing this most heinous of crimes. It wasn’t even done out of a crude urge to communicate, because I’ve never wanted to communicate my ideas to anybody. That has never attracted me. It was a craving for fame pure and simple. -- Thomas Bernhard, Concrete

RSS | twitter | emin.resah@gmail.com

İktibas ve Yorum - 14 Aralık

They’ll point out that the patient is overweight or inactive or smokes, and tell them how bad and dangerous their behavior is (i.e., “The Finger-Wagging Doc”). This research suggests that the opposite approach may be far, far more effective. After all, there are positive things to focus on …

| 4 Dakika

Excerpts from 10% Happier - Dan Harris

I read the book in April 2018. It tells benefits of meditations and such practices from a once skeptic perspective. There are interviews with Eckhart Tolle, Deepak Chopra and Dalai Lama, and Mark Epstein, whom the author likes most (as the most sensible.) Overall it's a nice and sincere introduction …

| 24 Dakika

Virgül 5 Aralık #1

So what do you believe?

Neye inanıyorsun? Bu soruyu ara ara kendime sorarım, bir zamanlar yıllık olarak şunlara inanıyorum, bunlara inanmıyorum listesi yapardım. İnancın başlı başına önemli olduğuna dair bir inancım olduğu zamanlar.

Neye inanmıyorsun?

Kelimelerin, insan zihniyle üretilmiş herhangi bir işaretin ve sesin, gerçeğin yerini alamayacağına inanıyorum... Veya alabileceğine …

| 3 Dakika

Virgül 4 Aralık #2

Nassem Nicholas Taleb Anti-fragile kitabında, robust (sağlam) ve anti-fragile (kırılgan-olmayan, gayri-hassas, na-kırılgan, anti-kırılgan) kavramlarının farklı olduğunu söylüyor. Biri hiç kırılmayacak kadar sağlam demek, hiç bozulmayacak kadar, ancak diğeri bozulsa da toplanabilecek, yeniden kendini inşa edebilecek...

Ulus-devletler mesela sağlamken, şehir devleti konfederasyonları anti-kırılgan. Birinin başşehrini bir defa fethedersiniz ve tüm düzeni …

| 2 Dakika

Virgül 4 Aralık #1

*Kulağın tedavi olacak ama İngilizceyi unutacaksın deseler ne yaparsın?

Bir daha hiçbir İngilizce materyal okuyup, dinleyip, yazamayacağım? Hmm.

Ama insanların boş laflarını, dedikodularını ve o kadar da kötü olmayan konuşmaları dinleyebileceğim. Bütün literatürü Türkçe üzerinden takip edeceğim.

Hmm.

Muhtemelen kulağımın şimdiki gibi kalmasını ama İngilizce bilgimin ilerlemesini isterdim.

27 dili …

| 1 Dakika

Virgül 3 Aralık

Göklerdeki efendimin gözlerinden öperim. Ruhumu satışa çıkardığımda pazarı bastı ve alıcıları kovdu. Sonunda bu hiçbir işe yaramadığını düşündüğüm ruha yeniden razı olmak zorunda kaldım.

Tövbemi kabul etsin, günahımı affetsin. Balığın karnında değildim ama karanlıktaydım. Umudum yoktu, ışık görünmüyordu ve çıkışımın sadece bildiğimle olduğunu düşündüm. Bana ayan olduğumu haber veren Allah'a …

| 1 Dakika

Harita ve Ülke

Zihnin çevresini anlayıp, dille ifadesi her zaman bir modeldir ve bu model, (harita) insanların yanlış yapmalarına sebep olur.

Dilin sınırları var, bir insanın günlerini, gecelerini, hayallerini ve hayatını lisanla tam ve eksiksiz tarif edemezsin ama etmek zorundasın: Bunun için yanlış olabileceğini bilerek konuşmalısın. Söylediğin söz, diyelim, aptal bir insan için …

| 2 Dakika

Türkler ve Sağırlar

Türkçülük Türk olmanın doğal sonucu mudur?

Türkçülükten ne aldığınız, onun hayatınızın en kadar ortasında durduğuyla ilgili herhalde bu soru. Eğer Türk kavramının, diyelim Alman kavramından önemli bir farkını görmüyor, Türkiye'de doğmuş ve bu kültürle yetişmiş olmak gibi doğal bazı ilgiler dışında, ona hayati bir önem atfetmiyorsanız, herhalde Türkçülük o kadar …

| 2 Dakika

Virgül 6 Kasım #1

"Society likes saints and moral heroes to be celibate so they do not have family pressures and be forced into dilemmas of needing to compromise their sense of ethics to feed their children. The entire human race, something rather abstract, becomes their family. Some martyrs, such as Socrates, had young …

| 2 Dakika