Had I published my essay on Schönberg I shouldn’t dare to be seen in the street any longer; the same would be true if I’d published my work on Nietzsche, although that was not a complete failure. To publish anything is folly and evidence of a certain defect of character. To publish the intellect is the most heinous of all crimes, and on a number of occasions I have not recoiled from committing this most heinous of crimes. It wasn’t even done out of a crude urge to communicate, because I’ve never wanted to communicate my ideas to anybody. That has never attracted me. It was a craving for fame pure and simple. -- Thomas Bernhard, Concrete

RSS | twitter | emin.resah@gmail.com

Virgül 20 Ocak

Reenkarnasyona inanıyor olsaydım bu hayatında kullanmadığın imkanların bir sonraki hayatında elinden alınacağını iddia eden bir metafizik inşa ederdim. İyilik yapma imkanın var ve yapmıyorsun, bir sonraki hayatında bu imkanın olmayacak, aklın var ama düşünmüyorsun, bir sonraki hayatında aklın olmayacak, temizlik imkanın var ama umurunda değil, bir sonrakinde temizlenemeyeceksin... gibi.

Pek …

| 2 Dakika

Heftî 20#02

2016'dan kalan bazı web notları var bu hafta. Yeni sıra geliyor.

1

"Gazali’ye göre hukukun amaçlarını hatırlatmıştı birkaç yıl önce. İnsanları koruyarak birbirlerine ve Allah’a karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlamak için beş asgarî ve zarurî koşul varmış. Bunlar neymiş biliyor musunuz? Din, can (nefs), akıl, nesil ve mal …

| 2 Dakika

Virgül 18 Ocak

Yeryüzünde bir karışıklık varsa, güçlü olan ahlaklı davranmadığı içindir.

Zayıfın ahlak gibi bir şansı yoktur, onun yapmayı düşleyebileceği sadece güçlenmektir. Modern hayatın ahlaksızlık yaymasının sebebi de bu belki, insanlara ne kadar zayıf olduklarını ve hayatlarının ne kadar küçük olduğunu anlatıyor. Küçük olduğunu bilen insanın ilk yapmak istediği büyümektir. İnsanlar büyümenin …

| 1 Dakika

Virgül 16 Ocak

İnsanlar bazen, belki çoğu zaman, bünyelerini inşa etmiş en büyük nimetlerin farkında değildir. Bunları anlatamazlar. Bunlara kitaplarının başında teşekkür edemezler. Hayatta neyin çalışıp, neyin çalışmayacağını kendilerine kimin öğrettiğini ve aslında nasıl başarılı olduklarını bile bilmezler. Bu anlaşılmaz bir durum değil, arı bal yapar ama bunun nasıl olduğunu arılardan öğrenmeyiz.

O …

| 1 Dakika

Politik Doğruculuk

Political correctness is communist propaganda writ small. In my study of communist societies, I came to the conclusion that the purpose of communist propaganda was not to persuade or convince, nor to inform, but to humiliate; and therefore, the less it corresponded to reality the better. When people are forced …

| 3 Dakika

Mülkiyeti Düşünmek

Mülkiyet mukaddes bir hak değildir. Belli insanların belli mülkü elinde tutması, toplumun geneli için faydalı olduğundan tesis edilmiştir. Herkesin olan hiçkimsenindir ve bu sebeple değerlendirilemez. Mülkiyet bir kaynağı değerlendirmek için gerekli bir mekanizmadır ve eğer toplumun geneli için zararlı olsaydı, zaten bu kadar uzun zaman varlığını sürdürmesi ve kültürün içine …

| 4 Dakika

Virgül 3 Ocak

Hayatta en önemli şey nedir? diye soruyor. Çocuklar mı, iş mi, zenginlik mi, sağlık mı? Biri olmadan diğeri olmayan envai çeşit şey mi?

Bunların hiçbiri de en önemli gibi gelmez, daha doğrusu edindiğinde hayatının tamamlayacak bir konu değildir, hepsi bakım istersen, ilgi ister, bunu sağlamak da her zaman doğal olarak …

| 1 Dakika

Virgül 29 Aralık

Dinin ahlakla ilgisi ne? Dinsiz ahlak mümkün mü? Tersini de sorabiliriz: Ahlaksız din mümkün mü?

Bu ikinci sorunun cevabı dinin ahlakla ilişkisini anlamak için daha uygun. Dini ahlaktan ayırabiliyorsak, ahlakı da dinden ayırma ihtimalimiz belirir.

Ancak birinci mesele tabii ki bu ikisinin tanımları: Din dediğimizin ne olduğunu anlamak için örneklere …

| 3 Dakika

Virgül 12 Aralık

İnsan önce fikir edinir, sonra bunların delillerine bakar. Confirmation bias dedikleri. Ben de böyle yapıyorum. İlaç kullanmam gerektiğinde ilaç kafama yatmadıysa, ilacın ne kadar faydasız olduğuna dair delil topluyorum. Ben hasta değilim yeni mottom. Saygıyla fısıldıyor ve hızlıca konuyu değiştiriyorum. Ben hasta değilim.

Bunu değiştiremeyeceğimi zihnimin önce fikir edinip, sonra …

| 2 Dakika

Virgül 8 Aralık #2

Hakikati gördüğümde bana ne olacak?

Hakikati gördüğümde bana ne olacak?

Hakikati anladığımda?

Hakikat olduğumda?

Ben varken hakikat mümkün mü?

Hem varolup, hem hakikati bilmek mümkün mü? Mesela? Gnostikler gibi tanrıyla bütünleşme hikayeleri anlatarak ama asla onunla bütünleşmeden ve basit dünyevi zevklerini tatmin etmek için bu hikayeleri kullanarak bir ömür tüketebilirsin …

| 1 Dakika