İnsanlara neden zor güveniyorum diye sorunca cevap kötü niyetli olduklarından değil de ne yapabileceklerinin kendileri de farkında olmadığından oluyor. İnsan kendini ve dünyayla başa çıkma, şartları değiştirme kapasitesini abartan bir mahluk. Düşüncelerini, hayallerini, kendine güvenini elekten geçirmeden başkalarını da dahil etmeyi istemesinden korkuyorum.

Bir insanın beni bilinçli kandırmaya çalışma ihtimali, kendini kandırma ihtimalinden daha az. O sebeple güvenmem için önce insanların kendini kandırmadığından emin olmam gerek, bu da artık hayli nadir bulunan bir özellik.

🌂

İlişkiler mi hayat içindir, hayat mı ilişkiler için?

Askerlerin çok zaman ulus veya kral gibi kendilerinden uzakta birtakım kişiler, kavramlar için değil, akşam aynı yemeği paylaştıkları arkadaşları için ölümü göze aldıkları anlatılır. İnsanları yaşamaya, ölmeye, çalışmaya ikna eden başkalarıyla ilişkileridir derler.

Böyle bakınca hayat ilişkiler içindir diye düşünüyorum.

Diğer taraftan o ilişkilerin hiçbirinde kişi sadece kendisi değil, belli roller üstleniyor. Asker orada silah sahibi, savaşmaya gelmiş, arkadaşını korumaya muktedir. Tüm ilişkilerde de böyle görünüyor bana, kimse kimsenin kendisi veya özü için ilişki kurmuyor. Bir şeyler bekliyor, bir amaç var, bir rol var. O rolden çıkar, o amaç için işe yaramaz hâle gelirsen ilişki de bitiyor. Amaç derken sadece menfaat veya fayda manasında bir şey değil, bazen yardım edilebilir olmak bile bir amaçtır, bir adamla ekonomik sıkıntıdayken ilişki kurar yardım yaparsın, amaç birine yardım yapmaktır, sonra adamın durumu düzelir ve o ilişki ortadan kalkar çünkü amaç ortadan kalkmıştır.

Böyle bakınca da ilişkiler hayat içindir diye düşünüyorum.

🧩

Dünkü yazıda bahsettiğim podcast'te Andrew Huberman, dopamin hormonu için daha fazlasını istiyorum hormonu dedi. Alışkanlıkların kimyasal sebebi bu. Çikolata yedikten sonraki hissin tatmin değil de daha fazlasını istiyorum olmasının sebebi.

Bunun yanında bir de serotonin var. Dopamin dış etkenlerle üretiliyor, çikolata, kokain, seks, Twitter laykları gibi, serotonin iç etkenlerden, birine sarılmak veya nefesini dikkatle almak gibi.

[Virgüller] #güven #hayat #dopamin #serotonin #ilişkiler #askerler #Andrew-Huberman